Лого

Българско дружество по хранене и диететика


Bullet Начало
Bullet За дружеството
Bullet Ръководство
Bullet Събития
Bullet Членство
Bullet За контакти

Българско дружество по хранене и диететика

Медицински университет-София
Катедра "Хигиена, медицинска екология и хранене"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15

Председател:

Проф. д-р Божидар Попов, дмн
Медицински университет-София
Катедра "Хигиена, медицинска екология и хранене"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15
e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Секретар:

Доц. д-р Александър Пенков, дм
Медицински университет-София
Катедра "Хигиена, медицинска екология и хранене"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15
Тел. 02/915 21 52
e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Valid HTML 4.0!