КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Българско дружество по хранене и диететика

"Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15

Председател:

Проф. д-р Божидар Попов, дмн "Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15 e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Секретар:

Доц. д-р Александър Пенков, дм "Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15 Тел. 0885 117 597
e-mail: nini.petkov1962@abv.bg

КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Българско дружество по хранене и диететика

"Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15

Председател:

Проф. д-р Божидар Попов, дмн "Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15 e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Секретар:

Доц. д-р Александър Пенков, дм "Национален център по обществено здраве и анализи" 1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15 Тел. 0885 117 597
e-mail: nini.petkov1962@abv.bg

Общи условия и политика за сигурност | Използване на бисквитки
© 2024 Българско дружество по хранене и диететика.
All rights reserved. Web design and development by M3 Communications Group, Inc.