Лого

Българско дружество по хранене и диететика


Bullet Начало
Bullet За дружеството
Bullet Ръководство
Bullet Събития
Bullet Членство
Bullet За контакти

Българско дружество по хранене и диететика

"Национален център по обществено здраве и анализи"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15

Председател:

Проф. д-р Божидар Попов, дмн
"Национален център по обществено здраве и анализи"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15
e-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Секретар:

Доц. д-р Александър Пенков, дм
"Национален център по обществено здраве и анализи"
1431 София, бул. "Акад. Ив. Евст. Гешов" №15
Тел. 0885 117 597
e-mail: nini.petkov1962@abv.bg

Valid HTML 4.0!