ДОКЛАДИ И ИЗДАНИЯ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Сборник с материали от ХI-тия Национален Конгрес по хранене с международно участие

 

Учебник „Хигиена, хранене и професионални болести“ под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Учебник „Хигиена, хранене и епидемиология“ под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

НАУЧНИ СБОРНИЦИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, КОИТО СА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ.

Научен сборник “ Науката за хранене. С оглед на настоящето и поглед към бъдещето.”, 2023, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Научен сборник ”Науката за хранене с авторитетно настояще и престижно бъдеще.”, 2016, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

Научен сборник “Науката за хранене. Между дискусиите и доказателствата.”, 2012, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

Научен сборник „Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства“, 2008, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Научен сборник „Функционалните храни – настояще и бъдеще“, 2004, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

ДОКЛАДИ И ИЗДАНИЯ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Сборник с материали от ХI-тия Национален Конгрес по хранене с международно участие

 

Учебник „Хигиена, хранене и професионални болести“ под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Учебник „Хигиена, хранене и епидемиология“ под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

НАУЧНИ СБОРНИЦИ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, КОИТО СА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ.

Научен сборник “ Науката за хранене. С оглед на настоящето и поглед към бъдещето.”, 2023, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Научен сборник ”Науката за хранене с авторитетно настояще и престижно бъдеще.”, 2016, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

Научен сборник “Науката за хранене. Между дискусиите и доказателствата.”, 2012, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

Научен сборник „Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства“, 2008, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

 

Научен сборник „Функционалните храни – настояще и бъдеще“, 2004, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов

Общи условия и политика за сигурност | Използване на бисквитки
© 2024 Българско дружество по хранене и диететика.
All rights reserved. Web design and development by M3 Communications Group, Inc.