Лого

Българско дружество по хранене и диететика


Bullet Начало
Bullet За дружеството
Bullet Ръководство
Bullet Събития
Bullet Членство
Bullet За контакти
проф. д-р Божидар Попов, председател

Председател:

проф. д-р Божидар Попов, дм, дмн

Зам. председател:

проф. д-р Веселка Дулева, дм

Научен секретар:

доц. д-р Александър Пенков, дм
Тел. 0885 117 597

Секретар-касиер:

д-р Велислав Георгиев

Членове

  • проф. д-р Людмила Иванова, дм
  • проф. д-р Донка Байкова, дм
  • доц. д-р Даниела Попова, дм
  • гл. ас. д-р Росица Попова, дм
  • гл. ас. Мария Николова, дм

Valid HTML 4.0!